بی هیچ شباهت به وکیل الرعایای مقتدر شیراز!

سالهاست كه در گوشه حياط ساختمان شماره 2 برنامه و بودجه فارس يا همان خزانه استان جا خوش كرده و زير آفتاب و باران نظاره گر تلاش مسئولين مالي استان برای توزيع بودجه اندكي است كه هر سال به استان ميرسد و سال به سال ميزان آن كمتر از قبل مي شود. با خود به زماني ميانديشد كه وكيل الرعايا بود و از شيراز به عنوان پايتخت و گل سرسبد شهرهاي ايران ياد ميشد و يا مشكلي در باج و خراج نداشت!
چند سالي است كه مجسمه يكي از عادلترين و مقتدرترين مردان تاريخ فارس و كسي كه هنوز هم آثار پر افتخار دوران وي از جمله مجموعه زنديه از مسجد وكيل و بازار گرفته تا ارگ كريمخاني با آن شكوه و عظمت باعث افتخار شيراز است، در گوشه اي رها شده و سر و ساماني ندارد.
سالهاست آن گونه كه بايسته و شايسته است به اين شخصيت تاريخ ساز شيراز توجه نميشود و پس از ناپديد شدن سرديس كريم خان زند در بولوار زند، مجسمه وي نيز به فاصله كوتاهي پس از جانمايي در كنار مجموعه ارگ به سرنوشتي مشابه سرديس آن دچار شد، با اين تفاوت كه اين مجسمه چند سالي است بدون هيچ گونه حفاظي در حياط ساختمان شماره دو برنامه و بودجه قرار گرفته و معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
مديرعامل سازمان سيما، منظر و فضاي شهري شيراز در اين رابطه به خبرنگار ما گفت: با توجه به شاخصههاي اخلاقي اين شخصيت، اواخر دهه هفتاد بود كه توسط يكي از هنرمندان برجسته مجسمه ساز استان، مجسمه كريمخان زند ساخته و در كنار ارگ كريمخاني نصب شد اما بعد از مدتي به دلايلي از محل نصب آن به محل فعلي انتقال يافت تا در زمينه محل جايگزين، تصميماتي گرفته شود.
معصومي افزود: با توجه به اين موضوع در حال پيگيري هستيم تا در صورت امكان تا پايان امسال اين مجسمه را به درون مجموعه ارگ انتقال دهيم تا گردشگراني كه به اين محل مراجعه ميكنند بتوانند بهتر با آن دوران تاريخي و شخصیت كريمخان ارتباط برقرار كنند.
اما سرپرست امور موزه هاي اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس از عدم نصب مجدد تنديس كريمخان زند خبر داد و گفت: مجسمه ساخته شده از كريمخان زند از نظر آناتومي مشكل داشته و هيچ ساختار مشخصي ندارد. از نظر اندازه و ابعاد و نوع تراش سنگ هم مشكل دارد و دست هايي دراز و پاهايي بلند در آن به كار برده شده كه از نظر زيبايي شناسي خالي از اشكال نيست.
نجفي اضافه كرد: با توجه به اين مشكلات براي نصب اين مجسمه در ارگ كريمخاني جايي وجود ندارد.
وي ادامه داد: اگر شهرداري از ابتدا و در مراحل ساخت از كارشناسان براي نوع ساخت و طراحي آن كمك مي گرفت امروز شاهد انتقال اين مجسمه نبوديم.
نجفي در خصوص نصب اين تنديس تا پايان سال در محوطه ارگ كريمخاني اظهارداشت: اين كار نشدني است چرا كه در حال حاضر سرديس كريمخان زند كه از جنس برنز توسط يكي از اساتيد مجمسه سازي شيراز ساخته شده در محوطه ارگ نصب شده و از سوي ديگر با توجه به ابعاد تنديس كريمخان زند نصب آن در محوطه ارگ با اين محيط همخواني و سنخيت ندارد.
وي ادامه داد: البته اگر برخي از مشكلات اين مجسمه اصلاح شود شايد بتوان از آن در محوطه بيروني ارگ استفاده كرد اما نصب آن با اين وضعيت در شأن كريمخان زند نيست.
بر اساس اين گزارش، گفته هاي مسئولين و ابهامات در خصوص نصب تنديس كريمخان زند را در حالي شاهديم كه چندي قبل خبر نصب تنديس اين شخصيت برجسته شيرازي در يكي از ميدان هاي اصلي شهر خرم آباد انتشار يافت و حال بايد ديد آيا در شيراز جايي براي نصب تنديس وكيل الرعاياي ايران وجود دارد يا خير؟ و سرنوشت تنديس سرگردان كريمخان به كجا خواهد انجاميد؟

46

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *